Kansanlähetyksen kevät 2017


Kansanlähetys Vaasassa on elävä ja aktiivinen seurakuntayhteyden tarjoava hengellinen koti.

Helmikuu
 • Su 26.2. klo 17 Kohtaamispaikka Huu­to­niemen kirk­ko. “Elämästä on ky­­sy­mys”, Kai ja Nina Nie­­me­lä, Tiina Keinänen, Turo Skogberg & co, eh­toollinen, pyhä­kou­lu, jun­­­nu­­raa­mis 9-13-vuotiaille, kahvitarjoi­lu.
Maaliskuu
 • Su 5.3. klo 17 Sunnuntaiseurat Huuto­nie­men kirkko. Eija Suomi­nen, Esa-Matias Hei­­no­nen, Marja-Leena Österlund, Veljeskuoro, kah­­­vit.
 • La 11.3. klo 18 Energy Night Pelastusarmeija. “Ulos kaa­­pis­­ta”, Kai Niemelä, Jukka Berg­­ström, py­häkoulu, lasten leik­ki­paikka, David Visser Band.
 • Su 12.3. klo 17 Sunnuntaiseurat Huu­to­nie­men kirk­ko. Juha Akon­nie­mi, Arja Sillanpää, Marja Naa­ran­oja, Seppo & Aatu Duo, kah­vi­t.
 • Su 19.3. klo 17 Sunnuntaiseurat Huu­­to­nie­men kirk­ko. Hannu Sorsamo (Wycliffe Raamatunkääntäjät), Mika Kle­metti, Kai Nie­­melä, Vaimojen ääni, kah­vit.
 • Su 26.3. klo 17 Kohtaamispaikka Palo­saaren kirk­ko. “On aika”, Kai Nie­me­­lä, Riitta Aikkola, Arto Lehtineva, Turo Skog­berg & co, eh­toollinen, pyhäkou­­lu, junnu­raamis 9-13-vuotiaille, kah­­vi­tar­­joilu.
Huhtikuu
 • Su 2.4. klo 17 Sunnuntaiseurat Huu­­­to­nie­men k­irkko. Markku Muu­­ri­mäki, Kirsti Seppälä, Eija Suo­mi­­nen, Raila Pel­tokoski, kahvit.
 • La 8.4. klo 18 Energy Night Pelastusarmeija. “Hoitava yh­teys”, Piia-Maaria Matkos­ki, Hanna Bergström, pyhäkoulu, las­ten leikkipaikka, Public Broadcasting.
 • Su 9.4. klo 17 Sunnuntaiseurat Huu­­to­nie­­men kirk­ko. Irma Haanpää, Heikki Joup­pila, Ei­ja Suo­mi­nen, Veljeskuoro, kah­vi­t.
 • Su 16.4. klo 17 Sunnuntaiseurat Huu­to­nie­men kirk­ko. Jukka Bergström, Sinikka Keturi, Kai Nie­me­lä, Public Broadcasting, kahvit.
 • Su 23.4. klo 17 Sunnuntaiseurat Huu­to­nie­­men kirk­ko. Mauno Joup­pi, Leila Au­ra­nen, Eija Suo­mi­nen, KL-kuoro, kahvit.
 • Su 30.4. klo 17 Kohtaamispaikka Vaasan kirkko. “Seuraa minua”, Kai Nie­­­­melä, Piia-Maaria Matkoski, Public Broadcasting, pyhä­ko­ulu, jun­nuraamis 9-13-vuo­tiail­le, kah­­vi­tar­joi­lu.
Toukokuu
 • Su 7.5. klo 17 Sunnuntaiseurat Huu­­­­to­niemen kirk­ko. Nina Nie­me­­lä, Kal­le Jouppi, Eija Suo­mi­nen, Tien Kul­kijat, kahvit.
 • La 13.5. klo 18 Energy Night Pelastusarmeija. “Kirkkauden toi­vo”, Kai Niemelä, Jukka Berg­ström, py­häkoulu, lasten leik­ki­paik­ka, David Visser Band.
 • Su 14.5. klo 17 Sunnuntaiseu­rat Huu­toniemen kirk­ko. Piia-Maa­ria Mat­koski, Esa-Ma­tias Heinonen, Arja Sillanpää, Elina Karjanlahti & co, kah­vit.
 • Su 21.5. klo 17 Sunnuntaiseu­rat Huu­­toniemen kirk­ko. Raimo Hon­­ka­niemi, Kaisa Jouppi, Eija Suo­mi­nen, Veljeskuoro, kahvit.
 • Su 28.5. klo 17 Kohtaamispaikka Vaasan kirk­­ko. “Elävän veden virrat”, Kai ja Nina Nie­melä, Maaria Perälä, KL-kuoro, eh­­­toollinen, pyhäkoulu, jun­­nu­raa­mis 9-13-vuotiaille, kah­­vitar­joi­­lu.
Kesä-elokuu
 • Su 4.6.-27.8. klo 18 Kesäseurat Huu­toniemen kirkko. Huom! Su 18.6. klo 18 Palosaaren seurakuntakoti.

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan!

Voit ladata tästä Vaasan Kohtaamispaikan näkyvihkon, johon olemme hahmotelleet unelmaa siitä, miten haluaisimme tehdä työtämme ja mihin suuntaan toivomme toimintamme menevän. Tule mukaan yhteiseen unelmaan ja tule rakentamaan Vaasan toimintaa yhteiseksi Jumalan ja lähimmäisten kohtaamisen paikaksi.