Toimintaa perheille

Energy Night

Energy Night on koko perheen ilta, jossa saamme ylistää, rukoilla, kuulla lyhyen opetuspuheen ja viettää aikaa yhdessä. Illat pidetään Pelastusarmeijan tiloissa osoitteessa Raastuvankatu 4.

Lapset saavat olla mukana noin tunnin kestävässä ohjelmassa – äänet eivät haittaa. Perheen pienemmille on varattu oma leikkinurkkaus, missä voi puuhastella äidin tai isän valvovien silmien alla.

Tule vetämään henkeä työviikon päätteeksi!

  • La 14.1. klo 18 Energy Night. “Rukouksen voi­­ma”, Kai Niemelä, Piia-Maa­ria Mat­­koski, lasten leik­ki­nurkka, Public Broadcasting.
  • La 11.2. klo 18 Energy Night. “Suurlähetti­läät”, Kai Niemelä, Piia-Maaria Mat­­kos­ki, pyhäkoulu, lasten leikkinurkka, Matti Marjomäki Band.
  • La 11.3. klo 18 Energy Night. “Ulos kaa­­pis­­ta”, Kai Niemelä, Jukka Berg­­ström, py­häkoulu, lasten leik­ki­paikka, David Visser Band.
  • La 8.4. klo 18 Energy Night. “Hoitava yh­teys”, Piia-Maaria Matkos­ki, Hanna Bergström, pyhäkoulu, las­ten leikkipaikka, Public Broadcasting.
  • La 13.5. klo 18 Energy Night. “Kirkkauden toi­vo”, Kai Niemelä, Jukka Berg­ström, py­häkoulu, lasten leik­ki­paik­ka, David Visser Band.

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka järjestetään kuukauden viimeisenä sunnuntaina ja lähes joka kerta vietämme myös ehtoollista yhdessä Vaasan suom. seurakunnan kanssa.

Kohtaamispaikassa on järjestetty erikseen pyhäkoulu (-9-v) ja junnuraamis (10-13-v).

  • Su 29.1. klo 17 Kohtaamispaikka Vaa­san kirk­ko. “Ratkaise­va askel”, Kai ja Nina Nie­melä, Tuija Storbac­ka, Turo Skogberg & co, eh­toollinen, py­hä­kou­­lu, junnuraamis 9-13-vuotiaille, kah­vi­tar­joilu.
  • Su 26.2. klo 17 Kohtaamispaikka Huu­to­niemen kirk­ko. “Elämästä on ky­­sy­mys”, Kai ja Nina Nie­­me­lä, Tiina Keinänen, Public Broadcasting, eh­toollinen, pyhä­kou­lu, jun­­­nu­­raa­mis 9-13-vuotiaille, kahvitarjoi­lu.
  • Su 26.3. klo 17 Kohtaamispaikka Palo­saaren kirk­ko. “On aika”, Kai Nie­me­­lä, Riitta Aikkola, Arto Lehtineva, Turo Skog­berg & co, eh­toollinen, pyhäkou­­lu, junnu­raamis 9-13-vuotiaille, kah­­vi­tar­­joilu.
  • Su 30.4. klo 17 Kohtaamispaikka Vaasan kirkko. “Seuraa minua”, Kai Nie­­­­melä, Piia-Maaria Matkoski, Public Broadcasting, pyhä­ko­ulu, jun­nuraamis 9-13-vuo­tiail­le, kah­­vi­tar­joi­lu.
  • Su 28.5. klo 17 Kohtaamispaikka Vaasan kirk­­ko. “Elävän veden virrat”, Kai ja Nina Nie­melä, Maaria Perälä, KL-kuoro, eh­­­toollinen, pyhäkoulu, jun­­nu­raa­mis 9-13-vuotiaille, kah­­vitar­joi­­lu.