Pyhän Hengen vuodatus

18.6.2019

Keskiajalla katedraaleihin rakennettiin pienet kattoluukut, joita ei sisältäpäin erottanut koristeellisten maalausten joukossa. Helluntaina noista kattoluukuista päästettiin sisään ensin kyyhkynen, joka muistutti Jeesuksen kasteesta ja Pyhän Hengen laskeutumisesta näkyvässä muodossa Jeesuksen ylle. Sitten kuoro teki äänellään tuuliefektiä ja lopuksi noista luukuista kaadettiin seurakunnan päälle ruusun terälehtiä, jotka symboloivat tulenlieskoja. Ensimmäisen helluntain ainutkertaisista tapahtumista opetettiin seurakuntaa hyvin kokemuksellisesti, mutta samalla on jotenkin surullista ajatella, että symbolit korvasivat aidon asian ja Pyhän Hengen kokemuksen.

Kuka Pyhä Henki siis on? Koko Raamatussa viitataan johdonmukaisesti Pyhään Henkeen sanalla ”hän”. Pyhä Henki on siis persoona eikä pelkkä persoonaton voima. Persoona, jonka työ on nähtävissä halki Raamatun, mutta jonka merkitys korostuu Uuden testamentin puolella.

Jeesus muistuttaa opetuslapsiaan useasti jäähyväispuheessaan, että vaikka hän menee pois, he eivät jää yksin. Hän sanoo: ”En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne.” (Joh. 14:18) ”Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet.” (Joh. 16:7) Ja vielä ennen taivaaseen astumistaan Jeesus muistuttaa heitä, että ”älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.” (Apt. 1:4-5) Miksi Pyhä Henki on tärkeä?

Ensinnäkin ilman Pyhää Henkeä me emme tietäisi mitään Jumalasta, sillä hän ilmoittaa Jumalan ja kirkastaa meille Jeesuksen Raamatun sanassa. Jeesus kertoi Pyhän Hengen näyttävän todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Pyhä Henki avaa siis meidän sydämemme käsittämään syyllisyytemme Jumalan edessä, mutta myös sen, mitä Jeesus teki puolestamme elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Hän synnyttää meissä uskon ja luottamuksen. Hän antaa meille varmuuden pelastuksesta ja vakuuttaa meidän hengellemme, että me olemme Jumalan lapsia.

Jeesus sanoi myös Pyhän Hengen ottavan kaikkea sitä, mikä on Jeesuksen ja tekevän sen meille tiettäväksi. Jeesus itse lupasi opetuslapsilleen, että Pyhä Henki auttaisi heitä muistamaan kaiken, mitä hän oli puhunut ja opettanut heille. Nämä Jeesuksen antamat lupaukset täyttyivät, kun Pyhä Henki vuodatettiin kaikkien Jeesukseen uskovien ylle helluntaina ja kaikissa sitä seuraavissa Hengen vuodatuksissa, joista kerrotaan Apostolien teoissa. Eikä tämä lupaus kosketa vain noita ensimmäisiä opetuslapsia, sillä sama Pyhä Henki auttaa meitä 2000-luvun opetuslapsia samalla tavoin. Kun me luemme päivittäin Raamattua, voimme luottaa siihen, että Pyhä Henki juurruttaa Jumalan sanan totuutta meidän sydämiimme ja meidän mieliimme, vakuuttaa meitä Jumalan tahdosta ja muistuttaa meitä, jos poikkeamme siitä. Hänet on annettu meille Puolustajaksi, auttajaksi ja vierellä kulkijaksi, jotta voisimme tuntea Jumalan ja Jeesuksen ja tehdä sitä, mihin Jumala on meidät kutsunut.

Pyhä Henki haastaa meitä Raamatun sanan kautta joka päivä ojentamaan elämäämme sen ohjeiden mukaisesti. Uuden testamentin kirjeet muistuttavat kerta toisensa jälkeen siitä, miten kristityn eli Jeesuksen seuraajan eli opetuslapsen tulee elää. Jeesus sanoo selvästi, että ne, jotka seuraavat häntä, osoittavat rakkautensa häntä kohtaan siten, että he noudattavat, tottelevat kuuliaisesti, hänen sanaansa (Joh. 14:23-24). Rakastaminen on enemmän kuin pelkkiä sanoja; rakkaudessa on kysymys sitoutumisesta ja suhteessa Jeesukseen ja hänen sanojensa todeksi elämisestä. Jos sanomme rakastavamme häntä, osoi-tamme sen käytännössä noudattamalla kaikkea sitä, mitä hän on käskenyt meidän sanassaan noudattaa. Jos me todella luotamme häneen, me myös hyväksymme, että se, mitä hän meille sanassaan ilmoittaa on kaikkein parasta meidän elämällemme. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos meidän mielipiteemme poikkeaa Hänen sanastaan tai ajattelemme, mikä on muuten todella yleistä nykyään, ettemme voi ottaa mallia elämäämme Raama-usta, me olemme väärässä – ei Jumala tai hänen sanansa. Meidän tulee taipua hänen tahtoonsa, tunnustaa hänen herruutensa ja seurata hänen teitään jopa silloin, kun oma järkeilymme tai omat tunteemme pyytäisivätkin meitä toimimaan toisin.

Pyhän Hengen keskeinen rooli ja tehtävä korostuu myös tässä meidän jokapäiväisessä arkisessa uskon vaelluksessamme. Hänen kauttaan tapahtuu se, minkä Jumala lupasi profeetta Hesekielin kautta: ”Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen… Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan.” (Hes. 36:26-27).

Kuva: Unsplash/Priscilla Du Preez

Niemelä Kai

piirijohtaja

kai.niemela@sekl.fi

+358 44 595 7351

Share This