Kuljenko ohi?

1.6.2023

Olin huhtikuun lopussa viikon Israelissa ryhmän kanssa, jossa oli matkalaisia eri puolilta Suomea. Sain jälleen kulkea monen vuoden tauon jälkeen Jeesuksen jalanjäljissä Jerusalemissa ja Gennesaretin järven ympäristössä. Monien merkittävien paikkojen sijaan voi­­mak­kaim­­min mieleeni jäi kui­­ten­kin erään amerikkalaisen matkalaisen kohtaaminen ja tuon koh­taamisen synnyttämät pohdinnat.

Olimme tulleet eräänä aamuna Ginnosarin kibbutsille, josta olimme lähdössä pienelle laivamatkalle Gennesaretin järvelle. Laiturilla meitä vastaan tuli joukko amerikkalaisia kristittyjä, jotka olivat jo palaamassa omalta matkaltaan. Tuosta joukosta oli jäänyt jälkeen yksi nainen, joka eteni jalka paketissa hitaasti kyynär­sau­vojen varassa. Koin vah­vaa kehotusta pysähtyä kes­kustelemaan tuon naisen kans­sa, joten tiiviistä aikatau­lus­ta huolimatta pysähdyin ja ky­syin häneltä, mitä oli ta­pahtunut.

Nainen kertoi murtaneensa jalkansa edellisenä päivänä ja hänen olemuksestaan näki, että hän oli asiasta todella pahoillaan. Kysyin häneltä, että joko sinun jalkasi puolesta on rukoiltu. Hän vastasi surullisesti: ”Ei”, mutta jatkoi samaan hengen vetoon: ”Voisitko sinä teh­dä niin?” Se sopi minulle erin­omaisesti, sillä juuri ru­kous mielessäni olin hänet alun­­perin pysäyttänytkin. Kysyin hänen nimeänsä ja sitä, sai­sinko laittaa käden hänen ol­kapäälleen. Luvan saatuani ru­­koilin lyhyesti: ”Herra, sinä tun­net Emilyn. Kiitos rakkau­des­tasi häntä kohtaan. Kosket­ta­­ häntä parantavalla voimal­la­si. Jalka parane, Jeesuksen ni­­­messä. Aamen.”

Lyhyen siunauksen toivottamisen myötä pitikin jo kiiruhtaa muiden matkalaisten pe­rään, mikä hieman harmitti, kos­ka olisin halunnut vielä ky­syä, miltä jalka tuntuu ja pyy­tä­nyt häntä kokeilemaan ja­lal­le astumista. Laivaan nous­­tes­sa­ni vilkaisin lai­tu­ril­le, jossa Emily vielä seisoi sa­malla paikalla ken­ties pohtien, mitä juuri ta­pahtui. En tiedä, paraniko jal­ka, mutta siitä olen varma, että Ju­mala tekee aina jotakin, kun saam­me laskea kätemme toisen ihmisen päälle ja rukoilla hä­nen puolestaan.

Jäin pohtimaan tuon koh­taa­misen jälkeen, että edes se, että olet uskonystävien kanssa yhteisellä matkalla, ei takaa sitä, että sinun puolestasi rukoiltaisiin. Kuinka hel­pos­ti käy­kään niin, että matkalla tai arjen as­ka­reis­sa touhutessa ohit­taa henkilön, jonka koh­dal­la oli­si hyvä pysähtyä, sil­lä ky­seessä voi olla Jumalan etu­­käteen valmistama kohtaaminen.

Jeesus kulki kiireettömästi kaupungeissa ja kylissä, hän ju­­listi ilosanomaa taivasten val­­takunnasta ja paransi kaikki ih­­misten taudit ja vaivat. Kun hän näki ihmiset, hän oli täynnä myötätuntoa heitä kohtaan (Matt. 9:35-36). Me tarvitsemme tuota samaa myötätuntoa. Si­tä, että voisimme nähdä ih­mi­set ympärillämme samalla tavoin kuin Jeesus heidät nä­ki. Saamme pyytää Jumalaa vuodattamaan enemmän rakkauttaan meidän sydämiimme ja pyytää herkkyyttä ja rohkeutta pysähtyä tarvitsevan lähimmäisen rinnalle.

Haluan rohkaista sinua: Ota pieniä askelia arkesi keskellä ja anna Jumalan rakkauden ja voi­man Jeesuksessa Kristuk­ses­sa koskettaa lähelläsi olevia ihmisiä sinun kauttasi. Elä elä­määsi lähetettynä ja anna Ju­malan valtakunnan tulla näky­viin elämäsi kautta.

Kuva: Pixabay/V Hesse

Niemelä Kai

piirijohtaja

kai.niemela@sekl.fi

+358 44 595 7351

Share This