Kehittämispolku 2022-2025 pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Miten voimme päästä toimintasuunnitelmassa määriteltyyn tulevaisuuden tavoitetilaan ja mitä meidän tulisi tehdä, jotta näkisimme laadullista ja määrällistä kasvua työssämme?

Kodeissa kokoontuvat yhteisöt vievät evankeliumia arjessa eteenpäin

Kuva: Unsplash/Kelly Sikkema

 

Niemelä Kai

piirijohtaja

kai.niemela@sekl.fi

044 595 7351

Share This