• Ti 17.9. klo 18.30 Hehku-ilta seurakuntatalolla, Jyrki Jormakka, Kai Niemelä.
  • Ti 29.10. klo 18.30 Hehku-ilta seurakuntatalolla, Lasse Pesu.
  • Ti 19.11. klo 18.30 Hehku-ilta seurakuntatalolla, Eetu Airevuo.
  • Ti 3.12. Hehku-ilta seurakuntatalolla, Lasse Pesu.
Share This