Tänä vuonna Provinssi järjestetään Seinäjoella 27.-29.6., joten myös Pro­vins­siaktio on tulossa! Provinssiaktion tarkoituksena on olla kohtaamassa Provinssin aikana festareilla käyviä. Vaikka et olisi ollut koskaan aiemmin aktiossa mukana, lähde tällä kertaa rohkeasti mukaan! Aina tarvitaan ensikertalaisia ja vanhoja konkareita, jotta Provinssiaktio saadaan järjestettyä.

Viikonlopun aikana ehditään kohdata satoja kävijöitä. Sen takia haluaisinkin olla haastamassa juuri sinua lähtemään mukaan tämän vuoden Provinssiaktioon. Tänä vuonna Provinssiaktio järjestetään Seinäjoella 28.-30.6. Vuoritien ja Törnäväntien risteyksessä.

Jotta aktio saataisiin pystyyn ja se onnistuisi, tarvitaan mah­dollisimman monia, jotka jo etukäteen ilmoittavat osal­lis­tuvansa aktioon!

Torstaina 27.6. klo 18 on Provinssiaktiokoulutus Puskiksella. Koulutukseen ovat tervetulleita niin uudet kuin jo vuosia mukana olleet. Kertaamme siellä hieman käytäntöjä ja siellä on mahdollisuus esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä. Teltta pystytetään pe 28.6. klo 15 ja puretaan poutakelillä su 30.6. klo 13. Pystyttäjiä ja purkajia tarvitaan aina!

Esimerkkeinä tehtävistä ja niihin tarvittavista määristä mainittakoon:

  • Kahvinkeittäjiä pitkin päivää ja yötä
  • Yövahteja, jotka vastaavat vuoroissa teltan vartioinnista, kun se on suljettuna klo 03-14 välillä
  • Keskustelijoita mahdolli­sim­man paljon, koska halu­am­me kohdata jokaisen, jo­ka teltalle saapuu. Etenkin myö­häisillan ja yön aikana kes­kustelijoista on ollut pu­laa. Jos tämä kiinnostaisi mut­ta arastelet, että onko si­nusta siihen, niin tule ih­mees­sä teltalle ja keskuste­le ensin yhdessä jonkun toi­sen kanssa.
  • Teltan pystyttäjiä ja purkajia, il­man tätä porukkaa teltta ei no­use.

Mikäli haluat osallistua ak­tioon, mutta et pääse paikan­pääl­le voit osallistua sen to­teut­tamiseen lahjoittamalla kah­via, mehua (kaupasta os­tet­tua) ja teetä. Lahjoituksia voi tuoda Puskikselle kesäseurojen yhteydessä tai suoraan paikanpäälle Vuorikadun ja Törnäväntien ris­teykseen aktion alkaessa.

Yhtenä tärkeimmistä asi­ois­ta aktion aikana on jatkuva esi­rukousvartio! Kevään aikana tullaan mm. Kohtaamispaikois­sa Seinäjoel­la ja Vaasassa kierrättämään ru­kousrengaslistaa, johon voi liit­tyä ja varata näin itselleen aktion ajalle vuoron, jolloin si­toutuu rukoilemaan aktion puo­lesta. Toki aktion puolesta saa ja tulee rukoilla myös etu­kä­teen ja sen aikana!

Jos sinusta tuntuu, että voisit olla osana aktion toteuttamisessa tai sinulla on jotain kysyttävää aktioon liittyen voit olla yhteydessä Eetu Airevuohon 045 321 7271.

Kuva: Unsplash

 

Matkoski Piia-Maaria

nuorisotyöntekijä

piia-maaria.matkoski@sekl.fi

+358 40 502 3080

Airevuo Eetu

Seinäjoen aluevastaava, Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys

eetu.airevuo@sekl.fi

+358 45 321 7271

Share This