Tänä vuonna Provinssi järjestetään Seinäjoella 30.6.-2.7. ja siten tietenkin myös Pro­vins­siaktio on jälleen lähestymässä! Mukaan tarvitaan väkeä erilaisiin tehtäviin. Teltalle tarvitaan niin pystyttäjiä kuin purkajia sekä yövahteja. Esirukoilijoita ei voi koskaan olla liikaa ja monenlaista muutakin hommaa on tarjolla!

Esimerkkeinä tehtävistä ja niihin tarvittavista määristä mainittakoon:

  • Kahvinkeittäjiä pitkin päivää ja yötä (10-20 henkilöä).
  • Yövahteja, jotka vastaavat vuoroissa teltan vartioinnista, kun se on suljettuna klo 03-14 välillä (6-8 henkilöä).
  • Keskustelijoita mahdolli­sim­man paljon, koska halu­am­me kohdata jokaisen, jo­ka teltalle saapuu. Etenkin myö­häisillan ja yön aikana kes­kustelijoista on ollut pu­laa. Jos tämä kiinnostaisi mut­ta arastelet, että onko si­nusta siihen, niin tule ih­mees­sä teltalle ja keskuste­le ensin yhdessä jonkun toi­sen kanssa. Nekin, jotka ovat olleet vuosikymmeniä mu­kana nappaavat välillä ka­verin keskusteluun mukaan avuksi!
  • Teltan pystyttäjiä ja purkajia vähintään 8 henkilöä, il­man tätä porukkaa teltta ei no­use.
  • Majoittajiakin aina joskus tar­vitaan, jos aktioon tulee kauem­paa porukkaa!

Mikäli haluat osallistua ak­tioon, mutta et pääse paikan­pääl­le voit osallistua sen to­teut­tamiseen lahjoittamalla kah­via, mehua (kaupasta os­tet­tua) ja teetä. Lahjoituksia voi tuoda sovitusti Puskikselle tai tuoda suoraan paikanpäälle Vuorikadun ja Törnäväntien ris­teykseen aktion alkaessa.

Jotta aktio saataisiin pystyyn ja se onnistuisi, tarvitaan mah­dollisimman monia, jotka jo etukäteen ilmoittavat osal­lis­tuvansa aktioon!

Yhtenä tärkeimmistä asi­ois­ta aktion aikana on jatkuva esi­rukousvartio! Kevään aikana tullaan mm. Kohtaamispaikois­sa Seinäjoel­la ja Vaasassa kierrättämään ru­kousrengaslistaa, johon voi liit­tyä ja varata näin itselleen aktion ajalle vuoron, jolloin si­toutuu rukoilemaan aktion puo­lesta. Toki aktion puolesta saa ja tulee rukoilla myös etu­kä­teen ja sen aikana!

Jos sinusta tuntuu, että voi­sit olla osana aktion toteutta­mi­sessa tai sinulla on jotain ky­syttävää aktioon liittyen, voit olla yhteydessä Piia-Maaria Matkoskeen joko puhelimitse 040-5023080 tai sähköpostilla piia-maaria.matkoski@sekl.fi.

Matkoski Piia-Maaria

nuorisotyöntekijä

piia-maaria.matkoski@sekl.fi

+358 40 502 3080

Share This