Piirin tavoitteet

1. Kuluttajista palvelijoihin

 • Jumalan valtakunnan työ kuuluu jokaiselle.
 • Matkalla-lehti varustaa opetuslapsen elämäntapaan.
 • Järjestetään rukousiltoja ja tehdään rukous- ja toimintakortti.

2. Palkatuista vapaaehtoisiin

 • Työntekijät valmentavat, kouluttavat ja varustavat.
 • Paikkakunnan uskovat ovat vastuussa oman paikkakuntansa evankelioinnista ja hengellisestä toiminnasta.

3. Kirkoista koteihin ja asuinalueille

 • Jokaisella paikkakunnalla on rukous-, raamattu- tai Discovery Bible Study -ryhmiä.
 • Paikkakunnan uskovat ovat mukana erilaisten toimijoiden joukossa.
Henkilökohtaiset tavoitteet

1. Rukoile

 • Rukoile säännöllisesti 1-2 ystäväsi puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta.

2. Tapaa

 • Tapaa edellä mainittuja ystäviäsi 2 kertaa kuukaudessa.

3. Toimi

 • Kerro, edellä mainituille ystävillesi, mitä Jumala on tehnyt elämässäsi.
 • Tarjoa heille rohkeasti rukousta.
 • Jos sait rukoilla heidän puolestaan, kysy, miltä tuntui. Kerro heille, että kyse oli Jumalasta.
 • Rohkaise heitä toimimaan samoin.
Yleiset tavoitteet
 • Vahvistetaan taloudellista kannatusta
 • Pidetään monipuolisesti esillä lähetystyötä ja kotimaan työtä
Kuva: Unsplash/Kelly Sikkema

Niemelä Kai

piirijohtaja

kai.niemela@sekl.fi

044 595 7351

Share This