Tavoitteet ja toimenpiteet nousevat yhdistyksen tarkoituksesta.

1. Ihmisten voittaminen Kristukselle
 • Työntekijät haastavat ihmisiä pyytämään lisää työmiehiä (Luuk. 10:2) ja ottamaan käyttöön 30-päivän rukouskalenterin.
 • Työntekijät rohkaisevat ihmisiä rukouskortin käyttöön koko piirin alueella. Korttia käytetään aktiivisesti 10 paikkakunnalla.
 • Perustamme vähintään yhden palvelevan ja evankelioivan tiimin piirin alueelle.
 • Järjestämme vähintään kolme Alfa-kurssia piirin alueella ja/tai verkossa. Kurssi voi-daan järjestää yhteistyössä paikallisen seurakunnan kanssa.
2. Ihmisten kasvattaminen uskossa
 • Aloitamme uusia Discovery Bible Study -ryhmiä (DBS, löytävä raamatunlukutapa) kahdella paikkakunnalla.
 • Työntekijät opettavat ja mallintavat, mitä on elää lähetettynä kutsuen ihmisiä elämäänsä. Teemme asioita yhdessä ja opimme voittamaan ihmisiä Jeesukselle.
3. Ihmisten varustaminen työhön
 • Järjestämme MyFriends-koulutuksen, joka varustaa lähetettynä elämiseen Pyhän Hengen voimassa.
 • Matkalla-lehti ja Varustamo vahvistavat Jeesuksen seuraajan identiteettiä ja Kansanlähetyksen evankelioimisnäkyä.
 • Tunnistamme ihmisten lahjat ja kutsumukset ja rohkaisemme heitä palvelemaan armolahjoillaan niin seurakunnassa kuin arjessa. Annamme ihmisille tilaa ja tarjoamme heille mahdollisuuksia toimia lahjojensa mukaisesti.
4. Yleiset tavoitteet
 • Pidämme lähetystyötä esillä monipuolisesti. Kutsumme kotimaassa ja kotimaanjaksolla olevia lähetystyöntekijöitä vierailulle eri puolille piiriä.
 • Kutsumme ihmisiä tukemaan kotimaantyötä rukoillen ja varoja lahjoittaen. Pidetään säännöllisesti esillä mahdollisuutta liittyä työntekijöiden rukouskirjeiden postituslistalle ja ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Työntekijät kirjoittavat kuulumiskirjeen vähintään joka toinen kuukausi.
 • Pidämme esille mahdollisuutta tilata Uusi Tie -lehti.
Kuva: Unsplash/Kelly Sikkema

Niemelä Kai

piirijohtaja

kai.niemela@sekl.fi

044 595 7351

Share This