Tarkoitus

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä toimialueellaan että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä.

Yhdistys korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. Luterilaisen tunnustuksen, Kansanlähetyksen oppiperustan ja ohjelman mukaisesti yhdistys pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä. (Säännöt 2§)

Identiteetti
  • Olemme olemassa, jotta evankeliumi tulee viedyksi kaikille ihmisille ja kansoille.
  • Luotamme Raamattuun ja haluamme elää uskollisesti sen mukaan.
  • Teemme työtämme, jotta Jumalan sana synnyttäisi henkilökohtaisen uskon Jeesukseen Kristukseen.
  • Rakennamme yhdessä hengellistä kotia, jossa uskovat voivat kasvaa ja rohkaistua osoittamaan Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin Pyhän Hengen voimassa.
  • Haluamme tuoda kristinuskon totuudet tähän aikaan mahdollisimman selkeästi ja kirkkaasti.
Missio

Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja.

  • Teemme työtä, jotta lähellämme olevat ihmiset oppivat tuntemaan Jeesuksen, pyrkivät rakastamaan häntä ja noudattamaan hänen käskyjään sekä auttavat muita tekemään samaa, jotta yhä useampi saisi lähteä seuraamaan häntä.
Visio

Uskovat vievät evankeliumia eteenpäin arjen ihmissuhteissa sanoin ja teoin siten, että kaikki saisivat kuulla evankeliumin ja kokea sen voiman.

  • Kansanlähetyksen näyn mukaan Jumalan valtakunnan työn varsinainen suorittaja on kullakin paikkakunnalla Pyhästä Hengestä syntyneiden uskovien ryhmä.
Arvot
  • Läpinäkyvyys – Nähdyksi tehty aito elämä
  • Rakkaudellisuus – Koettavaksi tehty radikaali rakkaus
  • Uskonvaraisuus – Jumalaan luottava rohkea rukous
Tavoitteet ja toimenpiteet
Kuva: Unsplash/Kelly Sikkema

 

Niemelä Kai

piirijohtaja

kai.niemela@sekl.fi

+358 44 595 7351

Share This