Rukousta ja paastoa

21.11.2019

Toisen Aikakirjan luvussa 20 meille kerrotaan tilanteesta, jossa moabilaiset ja ammonilaiset lähtivät sotaan Juudan kuningasta Josafatia vastaan. Mitä kuningas teki kuullessaan meren takaa Edomista tulevasta suuresta sotajoukosta? Juuri siten kuin jokaisen meistäkin tulisi toimia hädän hetkellä: hän kääntyi Herran puoleen rukoillen apua ja ohjeita pyytäen. Tuon neuvonpidon jälkeen hän julisti koko Juudaan paaston, jolloin Juudan asukkaat kokoontuivat rukoilemaan ja myös kaikista maaseudun kaupungeista tultiin rukoilemaan Herraa (2. Aik. 20:1-4). Josafat ymmärsi, että hänen ja Juudan kansan edessä oli tilanne, josta ei selvittäisi omin voimin. Selvää oli myös, ettei pelkkä hätäinen rukous riittäisi, vaan koko kansa tulisi kutsua hengelliseen sodankäyntiin rukouksen ja paaston kautta.

Näkyvässä ja näkymättömässä todellisuudessa vallitsee lainalaisuuksia, joita me emme aina täysin ymmärrä. Matteuksen evankeliumissa meille kerrotaan hätääntyneestä isästä, jolla oli suuri huoli pojastaan. Hän oli tuonut pojan opetuslasten luokse, mutta nämä eivät pystyneet parantamaan häntä. Jeesus käski pahan hengen poistua pojasta, jolloin se lähti, ja poika oli terve siitä hetkestä alkaen. Myöhemmin, kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi he eivät kyenneet ajamaan tuota henkeä pojasta, he saivat opetuksen uskosta, mutta Jeesus myös totesi: ”Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla. ” (Matt. 17:14-21)

Uskonsisaremme ja -veljemme niin Aasiassa, Afrikassa kuin Latinalaisessa Amerikassa ovat ymmärtäneet syvästi rukouksen ja paaston merkityksen. He eivät pelkästään puhu näistä asioista teoriassa, vaan ne ovat keskeinen osa heidän arjen uskonelämäänsä.

Afrikkalaisessa Mission for All -järjestössä syntyi halu oppia enemmän Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapsen elämäntavasta ja se johti heidät askel askeleelta panostamaan rukoukseen ja paastoon niin seurakuntien kuin yksittäisten kristittyjen elämässä. Kaikki järjestön piirissä olevat 8000 kirkkoa, seurakuntaa ja yhteistyökumppania jäsenineen aloittavat jokaisen vuoden 21 päivän pituisella paastolla (vain kaksi ateriaa/päivä) ja rukouksella. Kerran kuussa he pitävät puolen tai koko yön rukouskokouksen ja joka viikko esirukousillan, joiden aikana paastotaan. Näiden lisäksi joka arkipäivä kaikki työntekijät viettävät puolen tunnin rukoushetken keskipäivällä ja jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä kaikkia seurakuntalaisia rohkaistaan lähtemään liikkeelle ja rukoilemaan naapureidensa tarpeiden puolesta. Tämän rukous- ja paastoliikkeen tukeman evankelioimistyön myötä Mission for All on voittanut tavoittamattomien ihmisryhmien parissa satoja tuhansia ihmisiä Jeesukselle Kristukselle.

Paasto ja yhteinen rukous ovat olleet keskeisessä asemassa myös suurissa herätyksissä eri puolilla maailmaa. 1700-luvun kansakuntia koskeva herätys alkoi rukoilevasta herrnhutilaisten yhteisöstä nykyisen Tsekin alueelta. Kreivi Nicolas von Zinzendorf, joka paastosi päivän viikossa, aloitti vuonna 1727 ympärivuorokautisen rukousvartion, joka kesti katkeamatta 100 vuotta ja 65 vuoden aikana tämä pieni yhteisö lähetti yli 300 lähettiä eri puolille maailmaa. Sata vuotta myöhemmin Charles Finney, joka on yksi historian suurimpia evankelistoja, johti uskoon valtavia määriä ihmisiä. Pelkästään yhden vuoden aikana uskoon tulleita saattoi olla 100000. Ennen herätyksen aikaa Finney ja hänen ryhmänsä rukoilivat ja paastosivat kuuden vuoden ajan. Finney itse paastosi säännöllisesti joka viikko ja piti aina välillä kolmen päivän paastoja, kun hän tunsi Hengen voiman vähenevän. Myös legendaarista Walesin herätystä edelsi rukous ja paasto. Evan Roberts ja muut nuoret uskovat paastosivat ja rukoilivat viisi vuotta ja puolitoista vuotta kestänyt herätys alkoi vuonna 1904, jonka aikana noin 150000 ihmistä tuli uskoon.

Nykyään sanaa paasto käytetään hyvin laajasti tarkoittamaan erilaisista asioista luopumista. Milloin markkinoidaan eko­paastoa tai paastoamista Facebookista tai television katselemisesta. Edellä mainituissa on kyse ennemminkin elämänhallinnasta ja ajankäytön laittamisesta tärkeysjärjestykseen, sillä raamatullinen paasto on nimenomaan kieltäytymistä ruoasta ja muista ruumiin tarpeista. Raamatussa paasto mainitaan useasti ja paaston pituudet vaihtelevat yhdestä päivästä tai yhdestä yöstä aina 40 vuorokauteen (Kts. esim. 1. Sam. 7:6; Apt. 9:9; 2. Sam. 12:16-23; Apt. 13:2-3; Dan. 10:3-13; Matt. 4:2). Myös paaston toteuttamistapa vaihtelee. Se voi olla 1) täydellinen paasto, jolloin ei juoda ja syödä, 2) osittainen paasto, jolloin noudatetaan rajoitettua ruokavaliota (esim. Dan. 1:12) tai 3) normaali paasto, jolloin juodaan vain vettä tai vihannes- ja hedelmämehuja.

Olemme Suomessakin keskellä hengellistä sodankäyntiä ja on aika koota joukot rukoukseen ja paastoon. Paaston ytimessä on aina Jumalan tahdon etsiminen ja sen kautta voimme oppia tuntemaan paremmin Jumalan suunnitelman omassa, seurakuntamme, asuinpaikkamme tai kansamme elämässä.

Haluamme aloittaa vuoden 2020 sekä Vaasassa että Seinäjoella rukousilloilla (6.-9.1.). Tarkoituksenamme on pitää myös kevään aikana kerran kuussa puolen yön rukousilta (18-24). Haluan haastaa jokaisen Matkalla-lehden lukijan mukaan yhteiseen paastoon (valitse itsellesi sopivin toteuttamistapa) ja rukoukseen, jossa pyydämme, että Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla voisi syntyä sellaista hengellistä liikehdintää, jonka kautta Jumalan valtakunnan todellisuus voisi koskettaa paikkakuntiemme ihmisiä ja moni heistä saisi tulla uskoon. Järjestäkää (edelleen) paikkakunnillanne rukousiltoja ja -kokouksia parhaimmiksi katsominanne ajankohtina. Tehdään vuodesta 2020 rukouksen vuosi!

Kuningas Josafat rukoili kansan edessä: ”Herra, meidän isiemme Jumala! Sinä olet Jumala, joka asut taivaassa ja hallitset kaikkia maan valtakuntia. Sinun on kaikki voima ja valta, kukaan ei voi sinua vastustaa.” (2. Aik. 20:6) Me palvelemme elävää Jumalaa, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja jota kukaan ei voi vastustaa. Saamme itse kukin rukoilla ja toimia niin, että siellä, missä elämme ja olemme 1) hänen pyhyytensä ja kirkkautensa saisi paljastua ihmisille, 2) hänen valtakuntansa saisi laajentua ja 3) hänen täydellinen tahtonsa saisi tapahtua kuuliaisuuden kautta hänen sanalleen.

”Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matt. 6:9-10)

Kuva: Unsplash/Aaron Burden

 

Niemelä Kai

piirijohtaja

kai.niemela@sekl.fi

+358 44 595 7351

Share This