Paras uutinen – meistä huolimatta

30.11.2022

Tätä kirjoitettaessa lähes­tym­me kirkkovuodessa tuo­mio­sunnuntaita. Sen sanoma ker­too meille kristallinkirk­kaas­ti, miksi tarvitsemme Kris­tus­ta ja evankeliumia. Tuo totuus voidaan sanoittaa vaikka näin: ”Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle.” (Hepr. 9:27)
Synti rikkoi tämän Jumalan luo­man kauniin maailman ja te­ki meistä ihmisistä kadotus­tuo­mion alaisia. Tämä on to­del­la vakava asia, vakavampi kuin korona tai ilmastonmuutos. Olemme vaarassa joutua ian­kaikkisesti eroon Jumalasta ja hänen rakkaudestaan.

Meidän kannaltamme rat­kai­sevan tärkeää on se, että Ju­malan rakkaus pysyi synnistä huolimatta. Jumalalla oli suun­ni­telma, joka toteutui hä­nen Pojassaan Jeesuksessa Kris­tuksessa. Evankeliumi on hy­vä uutinen täydellisestä voi­tos­ta, jonka Jeesus sai synnin tur­miovalloista. Ihminen saa syn­nit anteeksi ja iankaikkisen elä­män uskon kautta Jeesukseen. Tämä uutinen mullisti ai­ka­naan koko maailman ja niin se mullistaa meidänkin elä­mäm­me, jos sydämessämme us­komme sen.
Apostoli Paavali kirjoittaa:

”Minä en häpeä evankeliumia, sil­lä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Sii­nä Jumalan vanhurskaus il­mestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: »Uskosta van­hurskas saa elää.»” (Room. 1:16-17)

Evankeliumi on edelleen ajan­kohtainen ja hyvä uutinen. Ei sen voima ole kadonnut mihinkään. Se – ja ainoastaan se – tuo pelastuksen myös meille kaikille. Siispä us­kotaan evankeliumi nyt, kun on vielä aikaa.

Kun olemme ottaneet vastaan tuon hyvän sanoman, ris­tiinnaulittu ja ylösnoussut Kris­tus tahtoo lähettää meidät ker­tomaan evankeliumin niille ys­tävillemme ja tutuillemme, jot­ka eivät vielä tunne tuota ilo­sanomaa. Riippumatta siitä, olem­meko pastoreita, evanke­lis­toja tai ihan vain tavallisia kris­tittyjä, meidän kutsumuk­sem­me ja etuoikeutemme on pi­tää esillä maailman parasta uu­tista.

Evankeliumin kertominen ei vaadi mainostoimiston lah­jo­ja tai kyvykkyyttä. Meidän teh­tävämme on vain pitää esil­lä maailman parasta sanomaa. Se kertoo yhä edelleen, et­tä tie Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään on au­ki. Tämä on maailman paras uu­tinen meistä epätäydellisistä Jeesuksen seuraajista huol­imatta. Onneksi mekin saamme elää evankeliumista.

Kuva: Pexels/Ekaterina Bolovtsova

 

Share This