Jäsenhakemus

  • Olen tutustunut yhdistyksen säännöissä mainittuihin tarkoitusperiin ja toimintamuotoihin sekä liiton oppiperustaan. Haluan liittyä Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry:n jäseneksi.
  • Jäsen saa automaattisesti Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen Matkalla-lehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Kuva: Unsplash/Helloquence
Share This