Voit edistää lähetystä, herätystä ja Raamatun tuntemista niin Suomessa kuin ulkomaillakin tekemällä testamentin, jossa Etelä-Pohjanmaan Evankelisluterilainen Kansanlähetys on kokonaan tai osaksi edun saajana. Varallisuutesi käytetään rukouksella ja Jumalan antamalla viisaudella tarvittaviin kohteisiin. Kiitokset Taivaan Isälle lahjastasi.

Tarkemmin testamentin tekemisen yleisiin periaatteisiin ja käytäntöihin voit tutustua ohjeista.

Erilaisten testamenttikaavojen täyttämisohjeita

Ohessa on malliksi viisi erilaista testamenttikaavaa. Täydentämällä tällainen kaavake tarpeellisilla tiedoilla tai yhdistämällä eri kaavakkeiden osia toisiinsa voidaan helposti laatia laillinen testamentti. Mutta ohje kannattaa lukea ensin.

Malli_A on yleiskaava testamentin tekemiseksi kenelle tahansa.

Malli_B on testamenttia varten, jos Etelä-Pohjanmaan Evankelisluterilainen Kansanlähetys on yhtenä testamentin saajana.

Malli_C on testamenttia varten, jossa Etelä-Pohjanmaan Evankelisluterilainen Kansanlähetys on testamentin yleissaaja ja jotakin erityistä omaisuutta annetaan muille.

Malli_D on testamentin tekijälle, joka haluaa määrätä kaiken omaisuutensa Etelä-Pohjanmaan Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle.

Malli_E on niitä varten, jotka haluavat toisen henkilön kanssa laatia keskinäisen testamentin. Keskinäisen testamentin voivat tehdä ketkä tahansa, esimerkiksi aviopuolisot, sisarukset, ystävykset jne.

Kuva: Pexels/Matthias Zomer
Share This