Viisi haastetta

13.7.2020

Uskossamme ei ole kyse pelkästään tiettyjen asioiden totena pitämisestä, vaan Jeesuksen seuraamisesta. Hän kutsuu meitä elämänmittaiseen suhteeseen, opetuslapseuteen, joka muuttaa meidän elämäämme ja joka vaikuttaa ympärillämme olevien ihmisten elämään.

Jos haluamme oppia opetuslapsen elämäntapaa, meidän on syytä katsoa, miten Jeesus teki opetuslapsia.

TULE JA KATSO
Kun kaksi Johanneksen opetuslasta lähtivät seuraamaan Jeesusta, hän kysyi heiltä, mitä nämä halusivat. Opetuslapset olivat kiinnostuneet tietämään, missä Jeesus asui, joten Jeesus sanoi heille: ”Tulkaa ja katsokaa.” Niinpä he sitten viettivät lopun päivää Jeesuksen seurassa. (Joh. 1:35-39)

Tämä Jeesuksen ensimmäinen haaste ”Tulkaa ja katsokaa” on helppo toistaa. Andreas teki sen välittömästi palattuaan Jeesuksen luota. Samoin toimi Filippus, joka sanoi Natanaelille: ”Tule katsomaan!” tai samarialainen nainen, joka kutsui koko kylän tutustumaan Jesukseen.

Etsijät, joita on kaikkialla ympärillämme, tarvitsevat lähelleen Jeesuksen seuraajan, jolla on halu olla Jumalan käytössä arjen keskellä. Saamme rakentaa ystävyyssuhdetta niin vanhojen kuin uusien tuttavuuksien kanssa viettämällä aikaa heidän kanssaan ja kutsumalla heitä katsomaan elämämme kautta, kuka Jeesus on. Me voimme osoittaa heille myös konkreettisesti sitä, mistä Jeesuksen seuraamisessa on kysymys.

Käytännön askel: Mieti, keitä lähelläsi olevia voisit kutsua tulemaan ja katsomaan?

KÄÄNNY JA USKO
Nämä ihmissuhteet johtavat aikaa myöten ystävämme vastaamaan Jeesuksen toiseen haasteeseen: ”Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma.” (Mark. 1:15). Opetuslapsen elämäntapa on pohjimmiltaan opetuslasten tekemistä, joten tärkeä vaihe prosessissa on auttaa ihmistä ylittämään valtakunnan raja pimeyden valtakunnasta Jumalan Pojan valtakuntaan. Meidän tehtävämme on tunnistaa lähellämme niitä ihmisiä, joita Isä vetää Jeesuksen yhteyteen. (Joh. 6:44).

Käytännön askel: Pyydä Pyhää Henkeä näyttämään niitä, jotka ovat etäällä Jumalasta, rukoile heidän puolestaan päivittäin ja etsi mahdollisuuksia saada kertoa uskostasi.

SEURAA MINUA
Evankeliumeissa luemme, kuinka Jeesus kutsuu ja haastaa ihmisiä seuraamaan itseään. Tämä on myös meidän jokaisen ensisijainen tehtävä. Tuohon seuraamiseen, joka voitaisiin kääntää myös kulkea jäljessä, seurata jonkun askelia tai oppia toisesta, liittyy halu kasvaa ja sitoutua Mestarin mallista oppimiseen. Näemme, kuinka Jeesus vietti aikaa opetuslastensa kanssa, sillä jos nämä aikoivat oppia hänestä, hänen tuli antaa heille aikaa. Elämänmuutos tapahtui suhteen kautta, jossa Jeesus mallinsi heille Jumalan valtakunnan periaatteita.

Myös meidän tulee ottaa mallia Jeesuksesta. Meidät on kutsuttu elämään niin kuin Jeesus eli ja tekemään, mitä Jeesus teki (1. Joh. 2:6). Me emme ainoastaan kutsu etsijöitä tulemaan ja katsomaan, millaista on Jeesuksen seuraaminen, vaan me jatkamme sitä senkin jälkeen, kun he ovat saaneet antaa elämänsä Jeesukselle. Kutsuessamme ihmisiä elämäämme ja viettäessämme aikaa heidän kanssaan me mallinnamme heille päämäärätietoisesti sitä, miten itse seuraamme Jeesusta ja opetamme heitä toimimaan samalla tavalla.

Käytännön askel: Kenelle voisit jakaa tänään jotakin Jeesuksen kanssa oppimastasi ja kokemastasi?

IHMISTEN KALASTAJAT
Jeesus ei vain kutsunut opetuslapsia seuraamaan itseään ja nauttimaan hyvästä opetuksesta. Hän syvensi kutsuaan kertomalla, millaisia tavoitteita hänellä on seuraajiaan kohtaan – teen teistä ihmisten kalastajia. (Mark. 1:17-20) Jeesus haastaa heitä syvemmälle opetuslapseuteen ja kutsuu heitä jättämään oman mukavuusalueensa ja asettamaan toiset oman itsensä edelle. Pelkän seuraamisen sijaan heistä tulisi osa hänen palvelustyötään, joten Jeesus vie heidät kalastusmatkoille (Mark. 1:21-2:20), jonka jokaisella askeleella he oppivat uusia periaatteita siitä, kuinka viedä Jumalan valtakunnan evankeliumia eteenpäin erilaisissa paikoissa.

Jeesuksen opetuslapseuttaminen oli päämäärätietoista ja missionaalista, sillä hän halusi jättää jälkeensä moninkertaistuvan opetuslapseusliikkeen, joka kykenisi toistamaan saman toisten ihmisten elämässä.

Käytännön askel: Kenen mukaan sinä voisit mennä tai kenet sinä voisit ottaa mukaasi oppimaan ihmisten kalastusta?

LÄHETETYT
Jeesuksen päämääränä oli, että opetuslapset kantaisivat ja tuottaisivat paljon hedelmää eli kyse oli moninkertaistumisesta. Niinpä opetuslasten elämässä koitti hetki, jolloin kaikki tarvittava oli opittu ja harjoiteltu ja oli heidän vuoronsa mennä: ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21) Heidän tuli toistaa Jeesuksen heille mallintama opetuslapseusprosessi ja näin he myös tekivät, kun olivat saaneet voiman korkeudesta.

Tänään on meidän vuoromme mennä ja tehdä opetuslapsia. Jeesus ei käskenyt lähetyskäskyssään pystyttää rakennusta ja kutsua sinne ihmisiä. Käsky oli mennessänne tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. Mennessänne sen arjen keskellä, missä olette ja missä toimitte.

Jokainen meistä on kutsuttu suhteeseen Jeesuksen kanssa, elämän mittaiseen opetuslapseuteen, jonka tavoitteena on opitun laittaminen käytäntöön ja sen välittäminen eteenpäin Pyhän Hengen voimassa. Meidän pelastuksemme on se keino, jonka avulla Jumala toteuttaa suunnitelmaansa maailman pelastamiseksi eli meidän jokaisen tehtävänä on kutsua ihmisiä katsomaan, johtaa heitä Jeesuksen luokse ja kasvattaa heistä Jeesuksen opetuslapsia, jotka tekevät opetuslapsia.

Käytännön askel: Ryhdy tekemään Jeesuksen tavoin päämäärätietoisesti opetuslapsia. Kenestä voisit aloittaa?

Kuva: Unsplash/Nathan Hulsey

 

Share This